Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne ovlasti moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Visoka škola Ivanić - Grad omogućuje pristup informacijama na sljedeći način:

- putem službene web stranice Visoke škole Ivanić - Grad: www.vsig.hr

- davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev neposredno, pisanim putem, uvidom u dokumente, izradom preslika dokumenata, dostavljanjem preslika dokumenta i na drugi prikladan način.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrazac) može se podnijeti službeniku za

informiranje i to:

- pisanim putem na adresu: Visoka škola Ivanić - Grad, Službenik za informiranje, Moslavačka 11, 10310, Ivanić - Grad

- putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- telefonom na broj: 01/2016-841 ili 01/2016-840

- usmenim putem: osobno na zapisnik u uredu službenika za informiranje (tajništvo Visoke škole), svaki radni dan između 12:00 i 14:00 sati.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim čl. 20. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu sukladno čl. 25.Zakona.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

Pri ostvarivanju prava na pristup informacijama Visoka škola od korisnika može tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova temeljem čl. 19. Zakona.

Visoka škola će ograničiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu, ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija porezna  tajna, sukladno zakonu, ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, ako je informacija u postupku izrade, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke, ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima te u drugim slučajevima opisanim u čl. 15. Zakona.

Kontakt:

Službenik za informiranje:

Marko Dokmanić, tajnik Visoke škole

Tel: 01/2016-841

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjena za odsutnog službenika za

informiranje:

Tatjana Petrinec, voditeljica Studentske službe

Tel: 01/2016-840

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Katalog informacija

Zahtjev za dopunu-ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacije

Zahtjev za pristup informacijama

Adresa

Adresa:
Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad
Website:
www.vsig.hr
Email:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
01/2016-840 – referada,
01/2016-841 – tajništvo,
01/2016-842 – savjetnica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB:80175889349, MBS:081161497,
IBAN: HR0424840081135069251

Naša misija

Misija VŠ IVANIĆ-GRAD jest produciranje visokoobrazovanih stručnjaka koji će uspješno odgovarati suvremenim poslovnim izazovima te, posljedično, podizanje razine kvalitete visokoškolske poduzetničke edukacije u Hrvatskoj. Kroz studijske programe promovirati znanja relevantna za društvo i struku, uz uvažavanje poslovne, radne, stručne i znanstvene etike i uz provođenje visokih vrijednosnih kriterija. Uloga je Visoke škole Ivanić-Grad i da osmisli, ispituje i razvija inovacije u oblasti rehabilitacije, terapije, sestrinstva…, ali i tehničkih znanosti i ekonomije te da kroz znanstvenu i tehničku podršku pomaže razvoju Grada, županije i šire.

Pratite nas